Kategori: Økologiske produkter

Økologiske produkter

Når man skal se etter økologiske produkter, er det viktig å se etter ECO Label. ECO Label er et kjennemerke som sier at dette produktet er med på å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. ECO Label er en frivillig miljømerkeordning som ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992 og er mer på å få folk til å velge de riktige økologiske produktene.

Hva kan være økologisk?

På matvarer og dagligvarer er økologiske produkter Ø-merket. Når du ser en vare som har denne merkingen, kan du være helt sikker på at dette produktet er økologisk. Men det er ikke bare matvarer og dagligvarer som kan være økologiske. Man kan også få tak i økologiske alternativer når det kommer til klær, kjøkkenting, håndkle, skjønnhetsprodukter, vin, øl og mye mer.

Så og si alt kan bli produsert på en økologisk måte nå til dags og det er flere og flere som produserer økologiske ting. Det finnes mange butikker som enten har gått over til 100% økologiske produkter eller har startet opp som en miljøvennlig butikk. Faktumet er at det grønne skiftet er i gang og produsering av økologiske produkter er en del av dette skiftet, alt skal bli miljøvennlig. Disse butikkene er best på økologiske varer.

Men hva har dette å si for deg? Jo, det er ikke bare det at økologisk er bra for miljøet. Men vi som forbrukere får også bedre kvalitet på det vi kjøper. Vi slipper unødvendige helseskadelige stoffer som tradisjonelle produkter inneholder og får et renere produkt med flere helsefordeler.

Nå er det vel kanskje veldig få som faktisk ser bakpå ting de kjøper og leser hva som faktisk er innholdet. Det er noe vi alle kanskje burde ha gjort, være litt mer påpasselige på hva vi utsetter kroppen vår for. Les hva produktet inneholder og les deg opp på hva disse stoffene gjør med kroppen din. Hadde alle sittet på denne kunnskapen, tror vi at flere hadde valgt økologisk.

Organiske produkter

Organisk betyr ikke at noe er økologisk, men at produktet inneholder råvarer som inneholder grunnstoffet karbon. Organisk betyr noe som hører til eller gjelder levende organismer og karbon finnes i alle levende organismer. At mat er organisk betyr at landbruksprodukter har blitt dyrket på organisk måte. Det vil si at ingen syntetiske plantevernmidler eller genetisk modifiserte organismer har blitt brukt på verken dyr, fôret til dyrene eller i gjødsel.

Organiske produkter inneholder ofte mer næringsstoffer som gjør at vi som forbrukere får mer ut av maten vi spiser. Da maten inneholder mer næringsstoffer av bedre kvalitet blir det lettere for kroppen å ta opp og bruke næringsstoffene mer effektivt. I tillegg så unngår man eksponering for andre helseskadelige stoffer som mat produsert av kjemisk-syntetiske sprøytemidler inneholder.

Det er enda ikke fastslått med forskkning om disse stoffene er helseskadelige for mennesker eller eventuelt på hvilken måte. Men selv om dette ikke er fastslått så kan de ha andre negative innvirkninger på kroppen som ikke nødvendigvis er helseskadelige.

Nå kommer det frem en del Ny forskning på økologisk mat og det er mange som deltar i diskusjonen. De fleste er enige om at organiske produkter er sunnere da de inneholder mindre giftige stoffer og mer næringsstoffer, som blant annet antioksidanter, vitaminer og mineraler.

Hva har dette å si for miljøet?

Hva har dette å si for miljoet - Organiske produkter

Økologisk jordbruk har som mål og drive mest mulig på lag med naturen og derfor er det forbudt å bruke kjemiske sprøytemidler. Dette gjør at vi utsetter naturen for mindre kjemiske stoffer og utsetter dyr for mindre genetisk modifiserte organismer. Mange dyr lever i veldig mye smerte fordi de har blitt avlet opp og modifisert til å ha mer muskelmasse og mindre fett.

Dette gjør at bonden får mer kjøtt ut av hvert enkelt dyr og tjener mer penger, men dyret må lide, konsumere får i seg stoffer fra kjemikaliene og naturen blir utsatt for mer forurensning. Jo, økologisk mat er bærekraftig. Nå er det for det meste små bønder som lager økologisk mat. Rett og slett fordi de får bedre betalt av å lage høy kvalitet økologisk mat av det lille de får lagd med mindre gård.

Dette er bra for oss som forbrukere da vi får et valg til å kjøpe økologisk og slipper å bidra til forurensning, genetisk modifisert mat og dyreplageri og vi ikke ønsker det. Les også VG sitt innslag om hvordan Norge ser ut dersom alle spiser økologisk mat.